უკან მაღლა

მიწოდების, გადაცვლისა და უკან დაბრუნების პირობები

ნივთის შესყიდვა:

„ვაით სტუდიო“ ვალდებულია შესყიდული ნივთი შეამოწმოს და დაუზიანებელ მდგომარეობაში ჩააბაროს დამკვეთს მითითებულ მისამართზე.

იმ შემთვევაში თუ, შესყიდული ნივთი დაზიანებულია, დამკვეთი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ნივთი. აღნიშნულ შემთხვევაში დამკვეთსა და კურიერს შორის გაფორმებული შესაბამისი აქტის საფუძველზე, კომპანია სრულად აანაზღაურებს თანხას უნაღდო ანგარიშსწორებით  4 (ოთხი) საბანკო დღის განმავლობაში. ყველა სხვა შემთხვევაში ნივთის უკან დაბრუნება არ ხდება.

ნივთის გადაცვლა:

დამკვეთი ჩაიბარებს შესყიდულ ნივთს და შემდგომ, მაქსიმუმ 2 დღის ვადაში თვითონ მიიტანს „ვაით სტუდიოს“ აღნიშნულ მისამართზე (ქალაქი თბილისი, ჯანაშიას ქუჩა N 22/26) სამუშაო საათები 11:00-20:00.„ვაით სტუდიოს“ ადმინისტრაცია შეამოწმებს  ნივთს და იმ შემთხვევაში თუ ნივთი არ არის დაზიანებული,  დამკვეთს შეუძლია გადაცვალოს იგივე ღირებულების ან უფრო მაღალფასიან ნივთში, შესაბამისი თანხის დამატებით.

მიტანის პირობები:

სტანდარტული საკურიერო მომსახურება:

17:00 საათამდე განხორციელებული შეკვეთის მოწოდება, სტანდარტული საკურიერო მომსახურებით, ხდება მომდევნო სამუშაო დღის 20:00 საათამდე, ხოლო 17:00 საათის შემდეგ შემოსული შეკვეთა გადადის ავტომატურად შემდეგ დღეზე.

სწრაფი საკურიერო მომსახურება:

13:00 საათამდე განხორციელებული შეკვეთის მოწოდება ხდება იმავე სამუშაო დღეს სწრაფი საკურიერო მომსახურებით. ხოლო 13:00 საათის მერე დაფიქსირებული შეკვეთა ექსპრეს მომსახურებით მიეწოდება დამკვეთს 2 საათის განმავლობაში. 17:00 საათის შემდეგ შემოსული შეკვეთა ავტომატურად გადადის მომდევნო სამუშაო დღეზე.

ფასები სასურველი საკურიერო მომსახურების შესახებ დაჯამდება წონითი კატეგორიის  მიხედვით.

მომსახურების ტიპი ჩაბარების ვადა შეკვეთის გაფორმება
სტანდარტული მეორე დღეს 17:00 საათამდე
სწრაფი იმავე დღეს 13:00 საათამდე
ექსპრესი 2 საათში 17:00 საათამდე

საკურიერო მომსახურებას გვიწევს კომპანია ონვეი. www.onway.ge

საკურიერო მომსახურება ამჟამად ვრცელდება მხოლოდ თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.